Почетна / Tag Archives: крава

Tag Archives: крава

Органско говедарство

Слика 1. Автохтона раса Буша. Крава и теле

Составен дел на одржливото земјоделство е органското земјоделство. Целта на органското земјоделство е подобрување на здравјето и продуктивноста на заемно зависните заедници, почвениот жив свет, растенијата, животните и луѓето.

Прочитај повеќе