Почетна / Лозарство и овоштарство / Општи услови за квалитетна берба

Општи услови за квалитетна берба

Најкритична точка во кое било комерцијално производство на овошје и зеленчук операција е бербата, тоа е појдовна точка за процесот на пост- бербеното управување. Било какви грешки направени во бербата ќе биде се забележат и истакнат во подоцнежните операции.

Откако производите се обрани, нивниот квалитет не може да се подобри, само се одржува. Правилни одлуки треба да донесат на самиот почеток, тоа значи берба во време од денот кога квалитет најдобро ќе може да се одржува, во фаза на развој или зрелост кој најдобро одговара на вашиот пазар. Откако ќе се наберат, со сите ново собрани производи треба да се постапува навремено со складирање во ладилници до моментот на продажба и транспорт. Бербата, од гледна точка на трудот и менаџирањето со ресурсите, е активност одзема најмногу време и ресурси во производството и продажбата на било кој производ.  Се бараат собирачи и супервизори кои ќе добро обучени.

Време за берба

Бербата треба да се изврши во текот на најладниот дел од на ден, што е обично во раните утрински часови, бидејќи рокот на траење на производот е тесно поврзано со неговата стапка на дишење. Колку поголема стапка на дишење, пократко рок на траење. Стапката на дишење е директно поврзана со воздухот и температура на производот. На високи температури, стапката на дишење е повисока, па рокот на траење на производите е намален затоа одржувањето на ниска температура го зголемува рокот на траење. Разликата помеѓу температурата на чување и температурата на берба треба да се сведе на минимум со што рокот на траење ќе биде продолжен и трошоците за енергија за пред ладење  ќе бидат намалени. Покрај бербата во најладниот период од денот, бришењето на површина од влага ќе  спречи појава на пост- бербени болести.

Берба на плодовите

За секоја култура има специфични процедури за берба, но постојат некои општи практики за ракување и берба кои се заеднички за сите производи. Производот треба да се ракува со внимание за да се минимизираат механичките оштетувања. Механичките оштетувања го прават производот непожелен на пазарот и овозможуваат микроорганизми да навлезат. Некои овошја и зеленчуци се потрајни од другите, но сите треба да се третираат со нежно ракување. Контејнерите и приборот за ракување и берба треба да бидат исчистени и дезинфицирани секојдневно. Ова ќе ги намали пост- бербените загуби од болести. Приборот за сечење треба да биде остар за да се спречи оштетувањето на растение. Работници треба да бидат обучени за тоа како безбедно да користат остри ножеви и ножици за да се спречат непотребни повреди. Исто така и транспортни возила треба да се чистат по бербата секојдневно. Покрај бербата за време од најладниот дел од денот, собраните производи треба да се чуваат колку што е можно поладни. Местата за собирање и ракување треба да бидат во сенка и производите треба да бидат префрлени на пакување на ладно колку што е можно побрзо.

Автор: www.agri.mk

Check Also

Македонски вина претставени во Канадa

Македонски вина од винаријата „Далвина“ викендов беа претставени на традиционалниот меѓународен вински фестивал ,,Gourmet food&Wine …