Почетна / Агроекономија и агробизнис / Со квалитет и контрола до сигурен пласман

Со квалитет и контрола до сигурен пласман

Со соработката меѓу земјоделците, трговците и преработувачите ќе се унапреди пазарот, а најголемо внимание ќе и се посвети на контролата на квалитетот на млекото и на месото, за што кон земјоделците и сточарите ќе има посебен пристап.

 

Валентина Ангеловска

Владата одлучи да го зајакне веќе воспоставениот систем за пазарни информации и пласман кои се доставуваат до земјоделците, преработувачите и до трговците, што треба да овозможи нивна поголема профитабилност и продуктивност, а ќе обезбеди дополнителни финансиски средства и во едукација и поддршка на овие целни групи за подобар пласман на домашниот и на странските пазари.

Ова се прави со цел да ја унапреди состојбата на ова поле и да даде поддршка за квалитетно производство и пласман на производите. Особено се истакнуваат системот за контрола на квалитетот на млекото, за чие подобрување е подготвена и посебна стратегија, и отценувањето на квалитетот на месото на линија на колење, за што кон земјоделците и сточарите ќе има посебен пристап. Ова се прави со цел лесно да се дојде до сигурен пласман на овие производи и до добра заработувачка. За почеток, Владата одлучи финансиски да ја помогне оваа сфера, да обезбеди и да овозможи пристап до пазарните информации и да овозможи едукација и поддршка на овие целни групи.

– Столб на системот е силен Пазарен информативен систем и финансиска поддршка за остварување на тесна соработка помеѓу земјоделците, преработувачите и трговците. Најважно е редовното функционирање на Пазарниот информативен систем (ЗПИС) во состав на Министерството за земјоделство, кој дава отчет за цените и за продадените количини на најбитните земјоделски производи. Тој ќе биде надграден со јакнење на капацитетот на лицата за собирање, контрола на квалитетот и веродостојноста на пазарните информации и нивно поврзување со независните системи за воведување пазарни стандарди и класифицирање на производите. Со тоа ќе се обезбедат повеќе корисни информации и предвидувања за пазарните движења, особено за странските пазари кои ја одредуваат цената на клучните земјоделски производи, и така добиените информации редовно ќе се доставуваат до земјоделците во вид на редовни билтени – вели Александар Ѓорѓиев, портпарол на Владата.

Втора мерка е финансиска поддршка на системот за обезбедување пазарни информации.

– Во насока да се засили положбата и функционирањето на потсекторските групи во ефикасен систем, Владата во програмите за финансиска поддршка на земјоделството за 2013 г. ќе предвиди и ќе ангажира средства за поддршка на групите. Овие групи се веќе формирани и се составени од репрезентативните претставници од примарното производство и преработувачката индустрија, како и претставници на науката и образованието, и се однесуваат на стратегиските производи, месо, млеко, жито, овошје, зеленчук, тутун, вино и слично – вели Ѓорѓиев. Исто така, како мерка за подобрување на пазарната положба на ситните економски оператори на страната на побарувачката, Владата ќе спроведе дополнителни мерки за јакнење на капацитетот на групите на производители. Тоа се групи што се составени од субјекти кои имаат слично производство и учество на пазарот на слични производи, или тоа е форма на организација на едно скалило на задругите.

– Со овие мерки земјоделците, преработувачите и трговците тесно ќе се координираат, ќе го планираат производството, а со тоа ќе има помала загуба во производство или во пласман, и ќе се помогне во надоместување на недостатоците на потреби. Тие ќе имаат и увид во светските движења и потреби на странски земји, со што ќе можат да го подобрат и извозот и да остварат приходи и девизен прилив – велат во Владата.

Оттаму објаснуваат дека ја задолжиле Агенцијата за странски инвестиции и поттикнување на извозот во насока на обезбедување квалитетни информации за надворешните извозни пазари, најдоцна до 20 ноември да направи анализа со цел да се утврди за кој конкурентен земјоделски производ и на кое ниво се задоволени потребите за квалитетни пазарни информации, а каде е потребно подобрување на достапноста на поголеми познавања.

Извор: http://dnevnik.mk/?ItemID=0A36A1AB6930A742B0380EC1C5E51D0B

Check Also

АгриМК на Агробизнис форум 2012

AIESEC Скопје во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна по вторпат организира тридневен …

5 comments

  1. 448939 991402Wow, awesome weblog structure! How long have you been running a weblog for? you created blogging look easy. The total look of your internet site is fantastic, let alone the content material! 355229

  2. 285588 981954Bookmarked your great internet site. Fabulous work, unique way with words! 354687

  3. 96352 400421After study a number of the websites together with your site now, and that i genuinely appreciate your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and are checking back soon. Pls have a look at my web page likewise and let me know in case you agree. 242882

  4. 956147 768412I dont normally check out these kinds of internet sites (Im a pretty shy person) – but even though I was a bit shocked as I was reading, I was surely a bit excited as nicely. Thanks for giving me a big smile for the day 230187

  5. 889478 378208Watch the strategies presented continue reading to discover and just listen how to carry out this amazing like you organize your company at the moment. educational 378841

Leave a Reply

Your email address will not be published.