Почетна / Вести Македонија / Македонски и бугарски винари заеднички ќе ја освојуваат Европа

Македонски и бугарски винари заеднички ќе ја освојуваат Европа

Лозарството и винарството во Македонија имаат одличен потенцијал, кој досега недоволно се користи, а двете соседни земји, и покрај сличните состојби и проблеми во оваа сфера, досега многу малку соработуваа. Заради подобрување на состојбата, деновиве почна реализација на проект, кој ќе трае една година, а неговата прва промоција беше во Штип.

Со проектот „Размена на искуства во индустријата за производство на вино – начин за прекуграничен економски развој“ се опфатени благоевградската област во Бугарија и три македонски региони, североисточниот, источниот и иугоисточниот. Ефектите се очекува да се почувствуваат во целокупниот лозарско-винарски сектор во двете земји, во кои има околу 100.000 хектари лозови насади.

Носител на проектот, кој е финансиран од фондовите на ЕУ, од македонска страна е регионалното здружение „Спектар“ со седиште во Kрива Паланка, а од бугарска „Евроинтегра“ од Софија и нејзините филијали во Kресна и во Сандански и Сојузот на енолозите на Бугарија. Проектот е поддржан и од бугарската Државна агенција за лозја и вино.

– Се создаваат услови за тесна соработка меѓу македонските и бугарските лозари и винопроизводители. Целта ни е побрз развој на индустријата за вино, подобрување на квалитетот и извозот, но и реактивирање на замреното лозаропроизводство во некои региони. Типичен пример за тоа е нашиот североисточен регион, во кој лозарството целосно замре – вели Методи Цветковски, претседател на „Спектар“.

Десислава Дончева, претседателка на „Евроинтегра“, истакнува дека можностите за соработка и за создавање партнерски односи се големи и оти ќе се користат сите механизми за постигнување што подобри ефекти во двете земји од овој значаен стопански сектор. Особено внимание ќе им се посвети на европските стандарди и на европската регулатива, која е многу сложена и на која балканските земји тешко се приспособуваат.

Проектот, покрај другото, предвидува две обуки во Штип и во Сандански за производители на вино од двете земји, изработка на луксузен прирачник со најдобрите европски практики во производството на грозје и вино, издавање винска карта со сите лозја и производители на вино и со исцрпни информации за разните сорти вина во двете земји и основање Сојуз на македонските енолози.

– Виното е огледало на душата, тоа е култно во многу европски земји и ние со нашите потенцијали тоа треба многу поуспешно да го користиме. Имаме повеќе од 200 члена професионални енолози, кои всушност ги создаваат вината. Со подобра соработка меѓу бугарските и македонските винопроизводители и енолози, ќе можеме да постигнеме многу подобри резултати на пробирливиот европски пазар – истакна Станимир Стојанов, претседател на Сојузот на енолозите на Бугарија.

Извор: dnevnik.mk

Check Also

„Денови на македонскиот мед 2015“

На улицата „Македонија“ во Скопје денеска ќе биде отворен фестивалот „Денови на македонскиот мед 2015“ …

3 comments

  1. 489251 79889Overall, politicians are split on the issue of whether Twitter is a lot more for business or personal use. The very first thing is the fact that you can build up quite a large following of folks. 445027

  2. 181168 757928Hello! Very good stuff, please keep us posted when you post again something like that! 81598

  3. 587377 890165Cpr KIts quite excellent read you know alot about this subject i see! 618968

Leave a Reply

Your email address will not be published.